<div align="center"> <h1>Klub Miłosników Kolei Olsztyn</h1> <h3>Strona Klubu Miłośników Kolei Olsztyn</h3> <p>kolej. Klub Miłośników Kolei Olsztyn, stacja Olsztyn, miłośnicy kolei, PTMKZ, lokomotywa, pociąg, wagony, fotki kolejowe, drezyna, makieta, kolejka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://213.184.18.140/kmk/index.htm" rel="nofollow">http://213.184.18.140/kmk/index.htm</a></p> </div>